Reverse-charge system in VAT national taxable event

Thesis title: Mechanismus "reverse-charge" v oblasti DPH při tuzemských plněních
Author: Kůrová, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Pavel, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem předkládané bakalářské práce je porovnat a vyhodnotit změny způsobené zavedením reverse-charge z hlediska dopadu na cash-flow u státu, malých firem a velkých firem, a to pomocí praktických příkladů. Úvodní část práce je věnována především popisu standardního mechanismu odvodu DPH a mechanismu reverse-charge, u kterého uvádím důvody jeho zavedení. Druhá část práce je zaměřená zejména na výhody a nevýhody mechanismus reverse-charge a na praktické problémy týkající se stavebních a montážních prací. V závěrečné praktické části práce je vyhodnocen vliv zavedení systému reverse-charge na cash-flow státního rozpočtu, malých firem a velkých firem.
Keywords: reverse-charge systém; přenos daňové povinnosti; DPH
Thesis title: Reverse-charge system in VAT national taxable event
Author: Kůrová, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zídková, Hana
Opponents: Pavel, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this bachelor's work is to compare and evaluate changes caused by implementation of reverse-charge system with respect to impact on cash-flow on the state, small companies as well as big businesses using practical exercises. The introductory part deals with description of standard mechanism of VAT levy and reverse-charge system which is stated including reasons of its implementation. The second part of the work focuses on major advantages and drawbacks of reverse-charge system as well as practical problems concerning to building and assembly operations. Final practical part of my work contains evaluation of the impact reverse-charge system has on cash-flow of state budget, small companies and big businesses.
Keywords: VAT; tax liability transfer; reverse-charge system

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2011
Date of submission: 1. 6. 2012
Date of defense: 27. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33683/podrobnosti

Files for download

    Last update: