Mechanismus "reverse-charge" v oblasti DPH při tuzemských plněních

Název práce: Mechanismus "reverse-charge" v oblasti DPH při tuzemských plněních
Autor(ka) práce: Kůrová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Pavel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané bakalářské práce je porovnat a vyhodnotit změny způsobené zavedením reverse-charge z hlediska dopadu na cash-flow u státu, malých firem a velkých firem, a to pomocí praktických příkladů. Úvodní část práce je věnována především popisu standardního mechanismu odvodu DPH a mechanismu reverse-charge, u kterého uvádím důvody jeho zavedení. Druhá část práce je zaměřená zejména na výhody a nevýhody mechanismus reverse-charge a na praktické problémy týkající se stavebních a montážních prací. V závěrečné praktické části práce je vyhodnocen vliv zavedení systému reverse-charge na cash-flow státního rozpočtu, malých firem a velkých firem.
Klíčová slova: reverse-charge systém; přenos daňové povinnosti; DPH
Název práce: Reverse-charge system in VAT national taxable event
Autor(ka) práce: Kůrová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Pavel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor's work is to compare and evaluate changes caused by implementation of reverse-charge system with respect to impact on cash-flow on the state, small companies as well as big businesses using practical exercises. The introductory part deals with description of standard mechanism of VAT levy and reverse-charge system which is stated including reasons of its implementation. The second part of the work focuses on major advantages and drawbacks of reverse-charge system as well as practical problems concerning to building and assembly operations. Final practical part of my work contains evaluation of the impact reverse-charge system has on cash-flow of state budget, small companies and big businesses.
Klíčová slova: VAT; tax liability transfer; reverse-charge system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33683/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: