Multiculturalism in Europe - integration of muslim minority

Thesis title: Multikulturalismus v Evropě - integrace muslimské menšiny
Author: Mikolášová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Druláková, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá politikou integrace a multikulturalismu. Práce mapuje situaci v Evropě, kde se potkávají zástupci západní a islámské kultury v podobě muslimských menšin s většinovým evropským obyvatelstvem. Tato práce hledá odpověď na otázku, zda kulturní rozdíly mezi západní a islámskou kulturou mají vliv na politiku integrace a multikulturalismu v Evropě. Odpověď je hledána skrze analýzu akademické debaty na téma dialogu nebo střetu kultur. Praxe této problematiky je ukázána na dvou případových studiích, Německa a České republiky.
Keywords: multikulturalismus; západní kultura; integrace; islámska kultura
Thesis title: Multiculturalism in Europe - integration of muslim minority
Author: Mikolášová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Druláková, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis applies by the policy of integration and multiculturalism. The thesis conducts the situation in Europe where the representatives of west and islamic culture meet together like muslim minorities meet together with prevailing european inhabitants. This thesis searches the answer whether the cultural differences have an influence on a policy of integration and multiculturalism in Europe. The answer is searched by an analysis of academic discussion on the topic of dialogue or conflict between these two cultures. The real experiences are demonstrated by two case studies, Germany and the Czech Republic.
Keywords: islamic culture; integration; west culture; multiculturalism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 5. 2011
Date of submission: 30. 5. 2012
Date of defense: 27. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31989/podrobnosti

Files for download

    Last update: