Multikulturalismus v Evropě - integrace muslimské menšiny

Název práce: Multikulturalismus v Evropě - integrace muslimské menšiny
Autor(ka) práce: Mikolášová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá politikou integrace a multikulturalismu. Práce mapuje situaci v Evropě, kde se potkávají zástupci západní a islámské kultury v podobě muslimských menšin s většinovým evropským obyvatelstvem. Tato práce hledá odpověď na otázku, zda kulturní rozdíly mezi západní a islámskou kulturou mají vliv na politiku integrace a multikulturalismu v Evropě. Odpověď je hledána skrze analýzu akademické debaty na téma dialogu nebo střetu kultur. Praxe této problematiky je ukázána na dvou případových studiích, Německa a České republiky.
Klíčová slova: multikulturalismus; západní kultura; integrace; islámska kultura
Název práce: Multiculturalism in Europe - integration of muslim minority
Autor(ka) práce: Mikolášová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Druláková, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis applies by the policy of integration and multiculturalism. The thesis conducts the situation in Europe where the representatives of west and islamic culture meet together like muslim minorities meet together with prevailing european inhabitants. This thesis searches the answer whether the cultural differences have an influence on a policy of integration and multiculturalism in Europe. The answer is searched by an analysis of academic discussion on the topic of dialogue or conflict between these two cultures. The real experiences are demonstrated by two case studies, Germany and the Czech Republic.
Klíčová slova: islamic culture; integration; west culture; multiculturalism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: