Assessment of financial health of enterprise XY

Thesis title: Hodnocení finančního zdraví podniku XY/ Assessment of financial health of enterprise XY
Author: Rondzíková, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Míková, Marie
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finančního zdraví podniku v letech 2006 až 2010. Sledovaným podnikem je společnost s ručením omezeným v Pardubickém kraji. Výsledkem práce je provedení externí finanční analýzy zvolené společnosti a aplikace bonitních a bankrotních modelů. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku finančního zdraví, finanční analýzy a bonitních a bankrotních modelů. Praktická část se zabývá analýzou podniku. Tato analýza je zaměřena na rozbor účetních výkazů, poměrových ukazatelů a v neposlední řadě na aplikaci bonitních a bankrotních modelů.
Keywords: poměrové ukazatele; bonitní a bankrotní modely; finanční analýza
Thesis title: Assessment of financial health of enterprise XY
Author: Rondzíková, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Míková, Marie
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the financial health of the company from 2006 to 2010. The reference is now a limited liability company in the Pardubice region. Result of this work is to implement an external financial analysis of the selected company and application credibility and bankruptcy models. The theoretical part is focused on general characteristics of financial health, financial analysis and credibility and bankruptcy models. The practical part deals with analysis of the company. This analysis focuses on the analysis of financial statements, ratios, and finally the application of credibility and bankruptcy models.
Keywords: Credibility and bankruptcy models; Ratios; Financial analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 1. 2012
Date of submission: 15. 6. 2012
Date of defense: 14. 9. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35681/podrobnosti

Files for download

    Last update: