Management of Rare Diseases in Czech Republic- Cost of Illness Cystic Fibrosis

Thesis title: Management vzácných nemocí v České republice - Cost of Illness cystické fibrózy
Author: Šáchová, Vendula
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Střítecký, Rudolf
Opponents: Macek, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat problematiku vzácných nemocí z hlediska jejich podstaty a nynější situace v České republice. Jako modelová nemoc byla vybrána cystická fibróza. Hlavním cílem této práce je vyčíslit náklady na léčbu cystické fibrózy a rozbor jejich struktury u kohort pacientů ve třech zkoumaných letech.
Keywords: Cost of Illness; Cystická fibróza; Management; Vzácné nemoci
Thesis title: Management of Rare Diseases in Czech Republic- Cost of Illness Cystic Fibrosis
Author: Šáchová, Vendula
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Střítecký, Rudolf
Opponents: Macek, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis describes the issue of rare diseases in terms of their essence and the situation in the Czech Republic nowadays. As a disease model was chosen cystic fibrosis. The main goal of this work is to quantify the cost of treatment of cystic fibrosis for three consecutive years and to analyse their structure in the cohorts of patients.
Keywords: Cost of Illness; Rare diseases; Cystic fibrosis; Management

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 9. 2011
Date of submission: 26. 9. 2012
Date of defense: 4. 10. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38726/podrobnosti

Files for download

    Last update: