Management vzácných nemocí v České republice - Cost of Illness cystické fibrózy

Název práce: Management vzácných nemocí v České republice - Cost of Illness cystické fibrózy
Autor(ka) práce: Šáchová, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Macek, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat problematiku vzácných nemocí z hlediska jejich podstaty a nynější situace v České republice. Jako modelová nemoc byla vybrána cystická fibróza. Hlavním cílem této práce je vyčíslit náklady na léčbu cystické fibrózy a rozbor jejich struktury u kohort pacientů ve třech zkoumaných letech.
Klíčová slova: Cost of Illness; Cystická fibróza; Management; Vzácné nemoci
Název práce: Management of Rare Diseases in Czech Republic- Cost of Illness Cystic Fibrosis
Autor(ka) práce: Šáchová, Vendula
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střítecký, Rudolf
Oponenti práce: Macek, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes the issue of rare diseases in terms of their essence and the situation in the Czech Republic nowadays. As a disease model was chosen cystic fibrosis. The main goal of this work is to quantify the cost of treatment of cystic fibrosis for three consecutive years and to analyse their structure in the cohorts of patients.
Klíčová slova: Cost of Illness; Rare diseases; Cystic fibrosis; Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2011
Datum podání práce: 26. 9. 2012
Datum obhajoby: 4. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: