Trade and Political Relations Between the Czech Republic and Latin American Countries

Thesis title: Trade and Political Relations Between the Czech Republic and Latin American Countries
Author: Rýcová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Urban, Traian
Opponents: Kadeřábková, Jaroslava
Thesis language: English
Abstract:
Main objective of the thesis is to evaluate trade and political relations between the Czech Republic and selected countries in Latin America (selected countries will be those with strongest ties to the Czech Republic). Hypothesis: Trade and political relations between Czech Republic and Latin American Countries are well developing in the course of the time. Latin-American region provides a great potential for future cooperation. Emphasis will be targeted on the assessment of business conditions (including bilateral agreements on mutual trade), further on the most important export commodities and investment opportunities. At the same time, the work will attempt to estimate the level of potential of Latin American territory and further direction of mutual relationships. The research will contain a questionnaire for Czech entrepreneurs operating in Latin America and a thorough analysis of mutual trade will be given. Unfortunately, this subject is not documented with a large number of printed books, therefore, the key source of information will be databases and statistical information published by state institutions (Chamber of Deputies, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and Trade, etc.). Bibliography: [1] AGUIAR DE MEDEIROS, C. (2011): The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies. Journal of Economic Issues, Vol. XLV, No. 2 (June 2011), DOI: 10.2753/JEI0021-3624450205, pg. 289 - 299 [2] Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Report on Relationships between the Czech Republic and Latin American Countries and the Role of the Chamber of Deputies in this Process (2010). [3] CHRISTIAN, S. (1997): Latin American Trade Relations. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, No. 1, Special Issue: US-Latin American Relations (Spring, 1997), pp. 71 - 83 [4] GÓMEZ-MERA, L. -- BARRETT, B. (2012): The Political Economic of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x. Available at: http://miami.academia.edu/LauraGomezmera/Papers/35945 /The_Political_Economy_of_Preferential_Trade_Agreements_Latin_America_and_Beyond [5] GRINBERG, N. (2010): Where Is Latin American Going? FTAA or "Twenty-first-Century Socialism"?. Latin American Perspective 2010. DOI: 10.1177/0094582X09351713, pg. 185 - 202 [6] SHADLEN, K.C. (2006): Latin American Trade and Development in the New International Economy. Latin American Research Review, Vol. 41, No.3 (2006), pg. 210 - 267
Keywords: Trade; Political Relations; Latin America; Czech Republic
Thesis title: Obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky
Author: Rýcová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Urban, Traian
Opponents: Kadeřábková, Jaroslava
Thesis language: English
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnotit obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a vybranými zeměmi Latinské Ameriky (vybrány budou země s nejsilnějšími vazbami na Českou republiku). Hypotéza: Vzájemné obchodní a politické vztahy mezi Českou republiou a zeměmi Latinské Ameriky se v průběhu času vyvíjejí pozitivně. Latinsko-americký region nabízí velký potenciál pro další spolupráci. Diplomová práce se pokusí zhodnotit míru tohoto potenciálu a budoucí směřování vzájemných vztahů. Součástí výzkumu bude dotazník pro české obchodníky, kteří působí v Latinské Americe. Vzhledem k tomu, že toto téma není zmapováno v knižních publikacích, hlavním zdrojem informací budou zejména databáze, statistické informace publikované státními institucemi (Poslanecká sněmovna, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ad.) Bibliografie: [1] AGUIAR DE MEDEIROS, C. (2011): The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies. Journal of Economic Issues, Vol. XLV, No. 2 (June 2011), DOI: 10.2753/JEI0021-3624450205, pg. 289 - 299 [2] Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Report on Relationships between the Czech Republic and Latin American Countries and the Role of the Chamber of Deputies in this Process (2010). [3] CHRISTIAN, S. (1997): Latin American Trade Relations. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, No. 1, Special Issue: US-Latin American Relations (Spring, 1997), pp. 71 - 83 [4] GÓMEZ-MERA, L. -- BARRETT, B. (2012): The Political Economic of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x. Available at: http://miami.academia.edu/LauraGomezmera/Papers/35945 /The_Political_Economy_of_Preferential_Trade_Agreements_Latin_America_and_Beyond [5] GRINBERG, N. (2010): Where Is Latin American Going? FTAA or "Twenty-first-Century Socialism"?. Latin American Perspective 2010. DOI: 10.1177/0094582X09351713, pg. 185 - 202 [6] SHADLEN, K.C. (2006): Latin American Trade and Development in the New International Economy. Latin American Research Review, Vol. 41, No.3 (2006), pg. 210 - 267
Keywords: Obchodní vztahy; Politické vztahy; Česká republika; Latinská Amerika

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2012
Date of submission: 1. 5. 2012
Date of defense: 17. 10. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37453/podrobnosti

Files for download

    Last update: