Obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky

Název práce: Trade and Political Relations Between the Czech Republic and Latin American Countries
Autor(ka) práce: Rýcová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Urban, Traian
Oponenti práce: Kadeřábková, Jaroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Main objective of the thesis is to evaluate trade and political relations between the Czech Republic and selected countries in Latin America (selected countries will be those with strongest ties to the Czech Republic). Hypothesis: Trade and political relations between Czech Republic and Latin American Countries are well developing in the course of the time. Latin-American region provides a great potential for future cooperation. Emphasis will be targeted on the assessment of business conditions (including bilateral agreements on mutual trade), further on the most important export commodities and investment opportunities. At the same time, the work will attempt to estimate the level of potential of Latin American territory and further direction of mutual relationships. The research will contain a questionnaire for Czech entrepreneurs operating in Latin America and a thorough analysis of mutual trade will be given. Unfortunately, this subject is not documented with a large number of printed books, therefore, the key source of information will be databases and statistical information published by state institutions (Chamber of Deputies, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and Trade, etc.). Bibliography: [1] AGUIAR DE MEDEIROS, C. (2011): The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies. Journal of Economic Issues, Vol. XLV, No. 2 (June 2011), DOI: 10.2753/JEI0021-3624450205, pg. 289 - 299 [2] Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Report on Relationships between the Czech Republic and Latin American Countries and the Role of the Chamber of Deputies in this Process (2010). [3] CHRISTIAN, S. (1997): Latin American Trade Relations. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, No. 1, Special Issue: US-Latin American Relations (Spring, 1997), pp. 71 - 83 [4] GÓMEZ-MERA, L. -- BARRETT, B. (2012): The Political Economic of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x. Available at: http://miami.academia.edu/LauraGomezmera/Papers/35945 /The_Political_Economy_of_Preferential_Trade_Agreements_Latin_America_and_Beyond [5] GRINBERG, N. (2010): Where Is Latin American Going? FTAA or "Twenty-first-Century Socialism"?. Latin American Perspective 2010. DOI: 10.1177/0094582X09351713, pg. 185 - 202 [6] SHADLEN, K.C. (2006): Latin American Trade and Development in the New International Economy. Latin American Research Review, Vol. 41, No.3 (2006), pg. 210 - 267
Klíčová slova: Trade; Political Relations; Latin America; Czech Republic
Název práce: Obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky
Autor(ka) práce: Rýcová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urban, Traian
Oponenti práce: Kadeřábková, Jaroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit obchodní a politické vztahy mezi Českou republikou a vybranými zeměmi Latinské Ameriky (vybrány budou země s nejsilnějšími vazbami na Českou republiku). Hypotéza: Vzájemné obchodní a politické vztahy mezi Českou republiou a zeměmi Latinské Ameriky se v průběhu času vyvíjejí pozitivně. Latinsko-americký region nabízí velký potenciál pro další spolupráci. Diplomová práce se pokusí zhodnotit míru tohoto potenciálu a budoucí směřování vzájemných vztahů. Součástí výzkumu bude dotazník pro české obchodníky, kteří působí v Latinské Americe. Vzhledem k tomu, že toto téma není zmapováno v knižních publikacích, hlavním zdrojem informací budou zejména databáze, statistické informace publikované státními institucemi (Poslanecká sněmovna, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ad.) Bibliografie: [1] AGUIAR DE MEDEIROS, C. (2011): The Political Economy of Institutional Change and Economic Development in Latin American Economies. Journal of Economic Issues, Vol. XLV, No. 2 (June 2011), DOI: 10.2753/JEI0021-3624450205, pg. 289 - 299 [2] Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Report on Relationships between the Czech Republic and Latin American Countries and the Role of the Chamber of Deputies in this Process (2010). [3] CHRISTIAN, S. (1997): Latin American Trade Relations. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, No. 1, Special Issue: US-Latin American Relations (Spring, 1997), pp. 71 - 83 [4] GÓMEZ-MERA, L. -- BARRETT, B. (2012): The Political Economic of Preferential Trade Agreements: Latin America and Beyond. DOI: 10.1111/j.1548-2456.2012.00147.x. Available at: http://miami.academia.edu/LauraGomezmera/Papers/35945 /The_Political_Economy_of_Preferential_Trade_Agreements_Latin_America_and_Beyond [5] GRINBERG, N. (2010): Where Is Latin American Going? FTAA or "Twenty-first-Century Socialism"?. Latin American Perspective 2010. DOI: 10.1177/0094582X09351713, pg. 185 - 202 [6] SHADLEN, K.C. (2006): Latin American Trade and Development in the New International Economy. Latin American Research Review, Vol. 41, No.3 (2006), pg. 210 - 267
Klíčová slova: Obchodní vztahy; Politické vztahy; Česká republika; Latinská Amerika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 17. 10. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: