Valuation of companies in insolvency proceedings

Thesis title: Valuation of companies in insolvency proceedings
Author: Stavjaník, David
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Heřman, Jan
Opponents: Zeman, Karel
Thesis language: English
Abstract:
The diploma thesis deals with several areas of issues related to valuing companies in bankruptcy proceedings. These spheres are interconnected. First and foremost it deals with the reasons for company valuation and perspectives of different subjects on this valuation. The second sphere of the thesis is the analysis of valuation approaches that are based on legal regulations of the Czech Republic. The last part of the paper is application of the valuation on a specific business company with subsequent confrontation with the actual realization of the company. Valuation is of crucial importance to creditors because it is determining in relation to their subsequent meeting the submitted claims.
Keywords: Income methods; Business valuation; Valuation
Thesis title: Oceňování podniků v insolvenčním řízení
Author: Stavjaník, David
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Heřman, Jan
Opponents: Zeman, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zabývá několika okruhy otázek týkajících se ocenění podniků v insolvenčním řízení, přičemž tyto okruhy jsou vzájemně propojeny. V prvé řadě se zabývá důvody stanovení hodnoty podniku a pohledy různých subjektů na toto ocenění. Druhým okruhem práce je rozbor oceňovacích přístupů, které vycházejí z právní úpravy České republiky. Poslední částí práce je aplikace ocenění na konkrétní obchodní firmu s následnou konfrontací se skutečným zpeněžením podniku. Oceňování má rozhodující význam pro věřitele, neboť je determinující ve vztahu k jejich následnému uspokojení přihlášených pohledávek.
Keywords: Výnosové metody ; Stanovení hodnoty podniku ; Ocenění

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2011
Date of submission: 30. 4. 2012
Date of defense: 29. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35759/podrobnosti

Files for download

    Last update: