Comparison of Zend and Nette Frameworks

Thesis title: Porovnání Nette a Zend Frameworku
Author: Olišar, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mittner, Jan
Opponents: Burkoň, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení a porovnání Zend a Nette frameworku v jejich nejnovějších verzích (29. listopadu). Toto představení a porovnání je dosaženo dvěma cestami. Jednak čerpáním z veřejných zdrojů a jednak vypracováním dvou totožných aplikací za použití Nette a Zend frameworku. Na základě těchto dvou aplikací došlo k měření, jehož výsledky jsou hlavním výstupem aplikace. Cílem práce je tedy porovnat schopnosti, které dané frameworky mají, a jejich uživatelskou pohodlnost při používání. Práce je strukturována do 3 celků. První část seznamuje s metodikou porovnání, metrikami a bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií. V druhé části je uvedeno, co to je Framework, a je představen návrhový vzor MVC, na kterém oba frameworky stojí. Třetí část je vlastní porovnání obou frameworků na základě metriky uvedené v předchozí části.
Keywords: Framework; návrhový vzor; Nette; Zend
Thesis title: Comparison of Zend and Nette Frameworks
Author: Olišar, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mittner, Jan
Opponents: Burkoň, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on presentation and comparison of Zend and Nette frameworks in their latest versions, which were available on 29 November. This is achieved by 2 ways: using the public sources and writing out 2 almost the same web aplications using Nette and Zend frameworks. The main output of the thesis is comparison of qualities of the two frameworks, which is based on undertaken measurements. The work has 3 sections. The first section introduces us with a method, which was used to compare frameworks, then with metrics and scoring of each criterion. The introduction of Zend and Nette framework and MVC pattern can be found in second section. The last section is crucial, it finally copares Zend and Nette framework.
Keywords: design patterns; Zend; Nette; Framework

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2011
Date of submission: 9. 5. 2012
Date of defense: 4. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33192/podrobnosti

Files for download

    Last update: