Efficiency of sports betting markets: are betting odds of KHL biased according to distance?

Thesis title: Efektivita trhu sportovních sázek: jsou sázkové kurzy na KHL vychýlené dle vzdálenosti mezi týmy?
Author: Matoušek, Roman
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lahvička, Jiří
Opponents: Svoboda, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce zkoumá, jestli je sázkový trh na Kontinentální hokejovou ligu efektivní a zda jsou sázkové kurzy vychýlené dle vzdálenosti (až 7500 km). Výzkum je postaven na 2700 zápasech mezi lety 2008 až 2012 a kurzech vypsaných od 5 českých sázkových kanceláří. Statistickým testováním nebyla zjištěna neefektivita na trhu. Pomocí regresní analýzy bylo zjištěno, že sázkaři přeceňují domácí týmy s ohledem na vzdálenost, kterou musí cestovat fanoušci hostujícího mužstva. Toto je významné pouze na 10% hladině významnosti. Poté byla provedena simulace sázení na různé strategie a byla nalezena nejméně ztrátová strategie při sázení na týmy, které cestují více jak 1497 km. Při této strategii je průměrná návratnost 0,97 Kč ze vsazené 1 Kč. Slabá forma efektivnosti tedy nemůže být zamítnuta.
Keywords: trh se sázením; vzdálenost; KHL; efektivita
Thesis title: Efficiency of sports betting markets: are betting odds of KHL biased according to distance?
Author: Matoušek, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lahvička, Jiří
Opponents: Svoboda, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis examines, if Continental hockey league betting market is efficient and if betting odds are biased according to distance (up to 7500 km). Research is based on 2700 matches between 2008-2012 and odds set by 5 Czech betting companies. Market inefficiency was not found by statistical tests. There was found by using regression analysis that bettors overestimate home teams with respect to distance that visiting team's fans have to travel. It is significant only at 10% significance level. Then there was carried out a simulation of betting on various strategies and there was found the least losing strategy at betting on away teams, which travel more than 1497 km. At this strategy, there is an average return 0,97 CZK inset 1 CZK. Weak form of efficiency cannot be rejected.
Keywords: betting market; efficiency; KHL; distance

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2012
Date of submission: 31. 12. 2012
Date of defense: 6. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38811/podrobnosti

Files for download

    Last update: