Efektivita trhu sportovních sázek: jsou sázkové kurzy na KHL vychýlené dle vzdálenosti mezi týmy?

Název práce: Efektivita trhu sportovních sázek: jsou sázkové kurzy na KHL vychýlené dle vzdálenosti mezi týmy?
Autor(ka) práce: Matoušek, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá, jestli je sázkový trh na Kontinentální hokejovou ligu efektivní a zda jsou sázkové kurzy vychýlené dle vzdálenosti (až 7500 km). Výzkum je postaven na 2700 zápasech mezi lety 2008 až 2012 a kurzech vypsaných od 5 českých sázkových kanceláří. Statistickým testováním nebyla zjištěna neefektivita na trhu. Pomocí regresní analýzy bylo zjištěno, že sázkaři přeceňují domácí týmy s ohledem na vzdálenost, kterou musí cestovat fanoušci hostujícího mužstva. Toto je významné pouze na 10% hladině významnosti. Poté byla provedena simulace sázení na různé strategie a byla nalezena nejméně ztrátová strategie při sázení na týmy, které cestují více jak 1497 km. Při této strategii je průměrná návratnost 0,97 Kč ze vsazené 1 Kč. Slabá forma efektivnosti tedy nemůže být zamítnuta.
Klíčová slova: trh se sázením; vzdálenost; KHL; efektivita
Název práce: Efficiency of sports betting markets: are betting odds of KHL biased according to distance?
Autor(ka) práce: Matoušek, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines, if Continental hockey league betting market is efficient and if betting odds are biased according to distance (up to 7500 km). Research is based on 2700 matches between 2008-2012 and odds set by 5 Czech betting companies. Market inefficiency was not found by statistical tests. There was found by using regression analysis that bettors overestimate home teams with respect to distance that visiting team's fans have to travel. It is significant only at 10% significance level. Then there was carried out a simulation of betting on various strategies and there was found the least losing strategy at betting on away teams, which travel more than 1497 km. At this strategy, there is an average return 0,97 CZK inset 1 CZK. Weak form of efficiency cannot be rejected.
Klíčová slova: betting market; efficiency; KHL; distance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38811/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: