Mortgage market influencing factors analysis

Thesis title: Analýza faktorů působících na hypoteční trh
Author: Trtílek, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Pavelka, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu faktorů, které ovlivňují hypoteční trh. Zabývá se působením jednotlivých makroekonomických veličin na celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Práce je rozdělena do několika částí, přičemž po krátkém ohlédnutí do historie jsou popsány základní charakteristiky trhu a jejich vývoj. V další části jsou analyzovány nejdůležitější makroekonomické faktory a jejich působení na hypoteční úvěry. Následuje pohled na statistiky úvěrů ze stavebního spoření, které mohou být chápany jako konkurenční produkt pro financování bydlení. Závěrečná část je věnována ekonometrické analýze časových řad a potvrzení či vyvrácení předpokládaných vztahů.
Keywords: hypoteční trh; hypoteční úvěr; stavební spoření
Thesis title: Mortgage market influencing factors analysis
Author: Trtílek, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Pavelka, František
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma paper is focused on mortgage market factors analysis. Furthermore, it deals with the impact of particular macroeconomic values on total volume of provided mortgage loans. The thesis is divided into several parts, commencing with a short hindsight into history and following with basic market characteristics description and their development. The next part analyses the most significant macroeconomic factors and their influence on mortgage loans. Another part illustrates building loans statistics, which may be perceived as a rival product for home financing. The last part is dedicated to temporal series econometric analysis and to either verify or refute the presumed ralations.
Keywords: building loan; mortgage; mortgage market

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 11. 2012
Date of submission: 8. 1. 2013
Date of defense: 6. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40425/podrobnosti

Files for download

    Last update: