Analýza faktorů působících na hypoteční trh

Název práce: Analýza faktorů působících na hypoteční trh
Autor(ka) práce: Trtílek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pavelka, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu faktorů, které ovlivňují hypoteční trh. Zabývá se působením jednotlivých makroekonomických veličin na celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Práce je rozdělena do několika částí, přičemž po krátkém ohlédnutí do historie jsou popsány základní charakteristiky trhu a jejich vývoj. V další části jsou analyzovány nejdůležitější makroekonomické faktory a jejich působení na hypoteční úvěry. Následuje pohled na statistiky úvěrů ze stavebního spoření, které mohou být chápany jako konkurenční produkt pro financování bydlení. Závěrečná část je věnována ekonometrické analýze časových řad a potvrzení či vyvrácení předpokládaných vztahů.
Klíčová slova: hypoteční trh; hypoteční úvěr; stavební spoření
Název práce: Mortgage market influencing factors analysis
Autor(ka) práce: Trtílek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pavelka, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma paper is focused on mortgage market factors analysis. Furthermore, it deals with the impact of particular macroeconomic values on total volume of provided mortgage loans. The thesis is divided into several parts, commencing with a short hindsight into history and following with basic market characteristics description and their development. The next part analyses the most significant macroeconomic factors and their influence on mortgage loans. Another part illustrates building loans statistics, which may be perceived as a rival product for home financing. The last part is dedicated to temporal series econometric analysis and to either verify or refute the presumed ralations.
Klíčová slova: building loan; mortgage; mortgage market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2012
Datum podání práce: 8. 1. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: