Economists and Minimum Wage Laws

Thesis title: Economists and Minimum Wage Laws
Author: Jirásek, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šťastný, Daniel
Opponents: Koubek, Ivo
Thesis language: English
Abstract:
The minimum wage is a tool of public policy which despite being in favor of politics tends to be in displeasure of economists. Recent consensus study shows (Alston, 1992; Fuller, 2003) that consensus on minimum wage among economists has a tendency for weakening. The goal of my thesis was to map the consensus of economists on minimum wage in the course of the 20th century and to help to answer the question how the view of economists has changed on this topic and which events were of greatest influence. As a way of measuring the consensus I chose the studying of academic articles because it is the direct output of academic community. My study shows that from the 1930s we can see a constant strengthening of ideas that a minimum wage has a negative effect on economy.
Keywords: role of economists; minimum wage; consensus of economists
Thesis title: Ekonomové a minimální mzda
Author: Jirásek, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šťastný, Daniel
Opponents: Koubek, Ivo
Thesis language: English
Abstract:
Minimální mzda je hospodářsko-politické opatření, které je oblíbeným nástrojem politiků, ale zároveň je v nelibosti u ekonomů. Poslední studie zabývající se konsenzem ekonomů na různá hospodářsko-politická opatření ukazují, (Alston, 1992, Fuller, 2003) že konsenzus ohledně minimální mzdy slábne. Cílem mé práce bylo zmapovat konsenzus ekonomů na minimální mzdu v průběhu 20. století a pomoci tak zodpovědět otázku, jak se měnil pohled ekonomů na tuto problematiku a jaké události na to měly největší vliv. Jako způsob měření konsenzu jsem si vybral studium akademických článků, tedy přímý výstup akademické obce. Můj výzkum ukazuje, že od 30. let 20. století sílilo přesvědčení, že minimální mzda má negativní účinky na ekonomiku.
Keywords: konsenzus ekonomů; postavení ekonomů; minimální mzda

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 8. 2011
Date of submission: 18. 5. 2012
Date of defense: 8. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32643/podrobnosti

Files for download

    Last update: