Anti-economics: the perception of organization and spontaneous order and its impact on public policies

Thesis title: Anti-economics: the perception of organization and spontaneous order and its impact on public policies
Author: Ábelovský, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pfeifer, Lukáš
Opponents: Misic, Viktorija
Thesis language: English
Abstract:
Anti-economics is a fundamental critique of rationality in economics based in misconception of organization and spontaneous order. Some of the anti-economics is based in Folk Economics, mostly laymen. Economists also tend to be wrong when analyzing basic principles of neoclassical economics. These results are not persuasive. Complex character of the human mind - explored through Folk Economics, bounded rationality and Hayek's The Sensory Order -- transfers itself to the study of social phenomena and brings the need for use of subjective or ecological rationality. In the perception of objective rationality there is no incentive for learning and that is in contradiction with Hayek's theory of mind. Neoclassical economics might find common ground with subjective theory of mind in the fields of experimental economics, e.g. neuroeconomics. Hayekian approach to rationality enforces constraints to government and bottom up rules to be maintained.
Keywords: folk economics; anti-economics; spontaneous order; knowledge; rationality
Thesis title: Anti-ekonomie: vnímání organizace a spontánního řádu a jeho důsledky pro hospodářskou politiku
Author: Ábelovský, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pfeifer, Lukáš
Opponents: Misic, Viktorija
Thesis language: English
Abstract:
Anti-ekonomie je fundamentální kritikou racionality v ekonomii založenou v nepochopení organizace a spontánního řádu. Část anti-ekonomie (většinou laikové) vychází z "Folk Economics". Ekonomové mají tendenci se plést v základních principech neoklasické ekonomie. Tyto výsledky nejsou přesvědčivé. Komplexní charakter lidské mysli je zkoumán skrze "Folk Economics", omezenou racionalitu a Hayekův "The Sensory Order". Tento charakter se přenáší do studia společenských jevů a přináší potřebu užití subjektivní nebo ekologické racionality. Při vnímání lidské mysli skrze objektivní racionalitu neexistují pobídky pro učení se, což je v rozporu s Haykovou teorií lidské mysli. Neoklasická ekonomie může nalézt společnou řeč se subjektivní teorií mysli na poli experimentální ekonomie, např. neuroekonomie. Hayekův přístup k racionalitě vynucuje omezení vlády a udržování pravidel vzniklých evolučním procesem.
Keywords: znalosti; lidová ekonomie (Folk Economics); anti-ekonomie; spontánní řád; racionalita

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Institutional Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2012
Date of submission: 17. 1. 2013
Date of defense: 14. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36961/podrobnosti

Files for download

    Last update: