Anti-ekonomie: vnímání organizace a spontánního řádu a jeho důsledky pro hospodářskou politiku

Název práce: Anti-economics: the perception of organization and spontaneous order and its impact on public policies
Autor(ka) práce: Ábelovský, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Misic, Viktorija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Anti-economics is a fundamental critique of rationality in economics based in misconception of organization and spontaneous order. Some of the anti-economics is based in Folk Economics, mostly laymen. Economists also tend to be wrong when analyzing basic principles of neoclassical economics. These results are not persuasive. Complex character of the human mind - explored through Folk Economics, bounded rationality and Hayek's The Sensory Order -- transfers itself to the study of social phenomena and brings the need for use of subjective or ecological rationality. In the perception of objective rationality there is no incentive for learning and that is in contradiction with Hayek's theory of mind. Neoclassical economics might find common ground with subjective theory of mind in the fields of experimental economics, e.g. neuroeconomics. Hayekian approach to rationality enforces constraints to government and bottom up rules to be maintained.
Klíčová slova: folk economics; anti-economics; spontaneous order; knowledge; rationality
Název práce: Anti-ekonomie: vnímání organizace a spontánního řádu a jeho důsledky pro hospodářskou politiku
Autor(ka) práce: Ábelovský, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Misic, Viktorija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Anti-ekonomie je fundamentální kritikou racionality v ekonomii založenou v nepochopení organizace a spontánního řádu. Část anti-ekonomie (většinou laikové) vychází z "Folk Economics". Ekonomové mají tendenci se plést v základních principech neoklasické ekonomie. Tyto výsledky nejsou přesvědčivé. Komplexní charakter lidské mysli je zkoumán skrze "Folk Economics", omezenou racionalitu a Hayekův "The Sensory Order". Tento charakter se přenáší do studia společenských jevů a přináší potřebu užití subjektivní nebo ekologické racionality. Při vnímání lidské mysli skrze objektivní racionalitu neexistují pobídky pro učení se, což je v rozporu s Haykovou teorií lidské mysli. Neoklasická ekonomie může nalézt společnou řeč se subjektivní teorií mysli na poli experimentální ekonomie, např. neuroekonomie. Hayekův přístup k racionalitě vynucuje omezení vlády a udržování pravidel vzniklých evolučním procesem.
Klíčová slova: znalosti; lidová ekonomie (Folk Economics); anti-ekonomie; spontánní řád; racionalita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2012
Datum podání práce: 17. 1. 2013
Datum obhajoby: 14. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36961/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: