-

Thesis title: Řízení kurzových rizik v exportní firmě
Author: Vondruška, Filip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Hallerová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je nejen teoreticky popsat řízení kurzového rizika, ale také zpracovat konkrétní případovou studii a nastínit, jak je tato problematika řešena v českých podmínkách. Základem je teoretické vymezení podstaty problému a jeho analýza. Důraz je také kladen na objasnění fungování vybraných hedgingových instrumentů. Takto získané teoretické poznatky jsou poté aplikovány na konkrétní případ jedné z největších dopravních firem v České republice. Nechybí tedy rozbor všech vazeb firmy, které mají vliv její devizovou pozici, predikce vývoje měnového kurzu a analýza současného způsobu zajištění. Nedílnou součástí práce je pak i několik návrhů, které mohou vést ke zlepšení fx managementu firmy.
Keywords: deriváty a opce; expotrní firma; hedging; kurzové riziko; FX management

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 6. 2007
Date of submission: 27. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6302/podrobnosti

Files for download

    Last update: