Řízení kurzových rizik v exportní firmě

Název práce: Řízení kurzových rizik v exportní firmě
Autor(ka) práce: Vondruška, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Hallerová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je nejen teoreticky popsat řízení kurzového rizika, ale také zpracovat konkrétní případovou studii a nastínit, jak je tato problematika řešena v českých podmínkách. Základem je teoretické vymezení podstaty problému a jeho analýza. Důraz je také kladen na objasnění fungování vybraných hedgingových instrumentů. Takto získané teoretické poznatky jsou poté aplikovány na konkrétní případ jedné z největších dopravních firem v České republice. Nechybí tedy rozbor všech vazeb firmy, které mají vliv její devizovou pozici, predikce vývoje měnového kurzu a analýza současného způsobu zajištění. Nedílnou součástí práce je pak i několik návrhů, které mohou vést ke zlepšení fx managementu firmy.
Klíčová slova: deriváty a opce; expotrní firma; hedging; kurzové riziko; FX management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2007
Datum podání práce: 27. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6302/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: