-

Thesis title: Východní a Jihovýchodní Asie na prahu 21. století
Author: Pelikánová, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Adamcová, Lenka
Opponents: Němečková, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem práce je východní a jihovýchodní Asie a její postavení ve světové ekonomice na prahu 21. století. Práce si klade za cíl charakterizovat současný stav ekonomického rozvoje zemí regionu východní a jihovýchodní Asie, zachytit nejvýznamnější tendence a změny, převážně v ekonomické oblasti, kterými tento region za posledních šedesát let prošel a analyzovat dopad těchto změn na ekonomiky zemí regionu i na celkové postavení regionu východní a jihovýchodní Asie ve světové ekonomice na počátku 21. století. Výsledkem práce je stručný přehled vývoje jednotlivých zemí a skupin zemí východní a jihovýchodní Asie od 50. let minulého století až po současnost, charakteristika změn ve vzájemných vztazích těchto zemí a analýza jejich postavení ve světové ekonomice. Součástí práce je rovněž nástin předpokládaného budoucího vývoje zemí regionu východní a jihovýchodní Asie.
Keywords: ekonomický rozvoj; světová ekonomika; ASEAN; asijské nově industrializované země; Čína; jihovýchodní Asie; východní Asie

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6314/podrobnosti

Files for download

    Last update: