Východní a Jihovýchodní Asie na prahu 21. století

Název práce: Východní a Jihovýchodní Asie na prahu 21. století
Autor(ka) práce: Pelikánová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Němečková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je východní a jihovýchodní Asie a její postavení ve světové ekonomice na prahu 21. století. Práce si klade za cíl charakterizovat současný stav ekonomického rozvoje zemí regionu východní a jihovýchodní Asie, zachytit nejvýznamnější tendence a změny, převážně v ekonomické oblasti, kterými tento region za posledních šedesát let prošel a analyzovat dopad těchto změn na ekonomiky zemí regionu i na celkové postavení regionu východní a jihovýchodní Asie ve světové ekonomice na počátku 21. století. Výsledkem práce je stručný přehled vývoje jednotlivých zemí a skupin zemí východní a jihovýchodní Asie od 50. let minulého století až po současnost, charakteristika změn ve vzájemných vztazích těchto zemí a analýza jejich postavení ve světové ekonomice. Součástí práce je rovněž nástin předpokládaného budoucího vývoje zemí regionu východní a jihovýchodní Asie.
Klíčová slova: ekonomický rozvoj; světová ekonomika; ASEAN; asijské nově industrializované země; Čína; jihovýchodní Asie; východní Asie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6314/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: