Cultural dimensions of Russia

Thesis title: Kulturní dimenze Ruska
Author: Jezberová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
První část diplomové práce se zabývá teoretickými přístupy ke kultuře, kulturním dimenzím a standardům. Druhá část, praktická, popisuje základní charakteristiky Ruska a jeho kulturní aspekty. Aplikační část jednak analyzuje, zda jsou názory Rusů a Čechů na ruskou společnost shodné, a dále také ověřuje předpoklad, že Češi mají na Rusko odlišné názory a jejich znalosti ruských kulturních dimenzí jsou nedostatečné. Aplikační část práce je zakončena doporučením pro Čechy při obchodním i osobním styku s Rusy.
Keywords: ruská kultura; kulturní dimenze; kulturní standardy; Rusko
Thesis title: Cultural dimensions of Russia
Author: Jezberová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
First part of the thesis deals with theory of culture, cultural dimensions and standards. Practical part describes characteristics of Russia and its cultural aspects. Application part focuses on analysis of Czech and Russian opinions of Russian society and also verifies hypothesis that Czechs have different opinions and their knowledge of Russian cultural dimensions is insufficient. The last part of the application part are recommendations for Czechs for effective dealing with Russians.
Keywords: Russian culture ; cultural dimensions; cultural standards; Russia

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 11. 2011
Date of submission: 31. 12. 2012
Date of defense: 27. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34359/podrobnosti

Files for download

    Last update: