Kulturní dimenze Ruska

Název práce: Kulturní dimenze Ruska
Autor(ka) práce: Jezberová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První část diplomové práce se zabývá teoretickými přístupy ke kultuře, kulturním dimenzím a standardům. Druhá část, praktická, popisuje základní charakteristiky Ruska a jeho kulturní aspekty. Aplikační část jednak analyzuje, zda jsou názory Rusů a Čechů na ruskou společnost shodné, a dále také ověřuje předpoklad, že Češi mají na Rusko odlišné názory a jejich znalosti ruských kulturních dimenzí jsou nedostatečné. Aplikační část práce je zakončena doporučením pro Čechy při obchodním i osobním styku s Rusy.
Klíčová slova: ruská kultura; kulturní dimenze; kulturní standardy; Rusko
Název práce: Cultural dimensions of Russia
Autor(ka) práce: Jezberová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
First part of the thesis deals with theory of culture, cultural dimensions and standards. Practical part describes characteristics of Russia and its cultural aspects. Application part focuses on analysis of Czech and Russian opinions of Russian society and also verifies hypothesis that Czechs have different opinions and their knowledge of Russian cultural dimensions is insufficient. The last part of the application part are recommendations for Czechs for effective dealing with Russians.
Klíčová slova: Russian culture ; cultural dimensions; cultural standards; Russia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2012
Datum obhajoby: 27. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: