Analysis and streamlining of marketing communication tools in company operating on the B2B telecommunication market

Thesis title: Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu
Author: Žigovičová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vlasáková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace směrem k firemním zákazníkům jednoho z předních českých telekomunikačních operátorů. Cílem práce je analýza stávajícího stavu využívání nástrojů marketingové komunikace, odhalení slabých míst a následná konfrontace s požadavky firemních zákazníků, aby byla nově nastavena komunikace tak, že bude naplňovat očekávání těchto zákazníků. Firemní zákazníci jsou strategicky klíčovým segmentem, jemuž je nutné věnovat zvýšenou pozornost a v němž je nutno získat skutečně stabilní konkurenční výhodu. Jedním z pilířů, jak tohoto dosáhnout je právě nastavení optimálních komunikačních nástrojů.
Keywords: B2B marketing; marketingová komunikace; telekomunikace
Thesis title: Analysis and streamlining of marketing communication tools in company operating on the B2B telecommunication market
Author: Žigovičová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vlasáková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the analysis and consequential optimization of marketing communication towards business customers of one of the leading telecommunications operators in the Czech Republic The aim of the work is a detailed analysis of the current state of using marketing communication tools, detection of gaps compared with expectations of corporate customers. The goal is to set communication mix that will meet theirs expectations. Business customers are strategically key segment to which it is necessary to pay attention to and which it is necessary to obtain truly stable competitive advantage. One of the pillars to achieve this is just setting optimal communication tools.
Keywords: B2B marketing; marketing communication; telecommunications

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 10. 2012
Date of submission: 23. 4. 2013
Date of defense: 29. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41060/podrobnosti

Files for download

Private annex
Private file
Download
    Last update: