Mexican socio-economic situation and its impact on the country's competitiveness in international trade

Thesis title: Mexická sociálně-ekonomická situace a její vliv na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě
Author: Tollingerová, Iveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlík, Zdeněk
Opponents: Baluchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá popisem současné sociálně-ekonomické situace v Mexiku a zkoumá vliv vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě. Pro vyhodnocení daných ukazatelů je použita komparace mexické ekonomiky s ekonomikou Spojených států amerických. Výsledky práce jsou na závěr konzultovány s velvyslancem Mexika v České republice.
Keywords: Mexiko; sociálně-ekonomická situace; Konkurenceschopnost
Thesis title: Mexican socio-economic situation and its impact on the country's competitiveness in international trade
Author: Tollingerová, Iveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlík, Zdeněk
Opponents: Baluchová, Daniela
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the current socio-economic situation in Mexico and examines the impact of selected social and economic indicators on the country's competitiveness in international trade. For the evaluation of these indicators the comparison of Mexican economy with the economy of the United States of America is used. Finally, the results of the work are consulted with the Ambassador of Mexico in the Czech Republic.
Keywords: socio-economic situation; Mexico; competitiveness

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 8. 2012
Date of submission: 19. 4. 2013
Date of defense: 27. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38521/podrobnosti

Files for download

    Last update: