Mexická sociálně-ekonomická situace a její vliv na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě

Název práce: Mexická sociálně-ekonomická situace a její vliv na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Tollingerová, Iveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Baluchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá popisem současné sociálně-ekonomické situace v Mexiku a zkoumá vliv vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě. Pro vyhodnocení daných ukazatelů je použita komparace mexické ekonomiky s ekonomikou Spojených států amerických. Výsledky práce jsou na závěr konzultovány s velvyslancem Mexika v České republice.
Klíčová slova: Mexiko; sociálně-ekonomická situace; Konkurenceschopnost
Název práce: Mexican socio-economic situation and its impact on the country's competitiveness in international trade
Autor(ka) práce: Tollingerová, Iveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlík, Zdeněk
Oponenti práce: Baluchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the current socio-economic situation in Mexico and examines the impact of selected social and economic indicators on the country's competitiveness in international trade. For the evaluation of these indicators the comparison of Mexican economy with the economy of the United States of America is used. Finally, the results of the work are consulted with the Ambassador of Mexico in the Czech Republic.
Klíčová slova: socio-economic situation; Mexico; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2012
Datum podání práce: 19. 4. 2013
Datum obhajoby: 27. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38521/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: