Financing, accounting and specifics of public benefit corporations operating in developing countries

Thesis title: Financování, účetnictví a specifika obecně prospěšných společností působících v rozvojových zemích
Author: Kočová, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: Králíček, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat specifickou situaci neziskových organizací působících v konkrétních podmínkách Angoly, rozvojové země, která se pozvolna vzpamatovává z důsledků dlouholeté občanské války. V první části je nastíněna situace v České republice, dalších zemích Evropské unie, a několika vybraných rozvojových zemích. Následuje přiblížení konkrétní situace v Angole včetně stručného překladu angolské účetní legislativy. Závěr práce je věnován angolské misi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o.p.s..
Keywords: Angola; Člověk v tísni, o.p.s.; obecně prospěšné společnosti; rozvojové země
Thesis title: Financing, accounting and specifics of public benefit corporations operating in developing countries
Author: Kočová, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: Králíček, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis aims to describe the specific situation of non-profit organizations operating in the specific conditions of Angola, developing country, which is slowly recovering from the consequences of a protracted civil war. The first part gives an overview about the situation in the Czech Republic and other countries of the European Union, and a few selected developing countries. Then follows the approach of specific situation in Angola, including a brief translation of the Angolan accounting legislation. The last part is devoted to the Angolan mission of People in Need.
Keywords: Angola; People in Need; developing countries; public benefit corporations

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2013
Date of submission: 10. 6. 2013
Date of defense: 3. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41222/podrobnosti

Files for download

    Last update: