Financování, účetnictví a specifika obecně prospěšných společností působících v rozvojových zemích

Název práce: Financování, účetnictví a specifika obecně prospěšných společností působících v rozvojových zemích
Autor(ka) práce: Kočová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat specifickou situaci neziskových organizací působících v konkrétních podmínkách Angoly, rozvojové země, která se pozvolna vzpamatovává z důsledků dlouholeté občanské války. V první části je nastíněna situace v České republice, dalších zemích Evropské unie, a několika vybraných rozvojových zemích. Následuje přiblížení konkrétní situace v Angole včetně stručného překladu angolské účetní legislativy. Závěr práce je věnován angolské misi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o.p.s..
Klíčová slova: Angola; Člověk v tísni, o.p.s.; obecně prospěšné společnosti; rozvojové země
Název práce: Financing, accounting and specifics of public benefit corporations operating in developing countries
Autor(ka) práce: Kočová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to describe the specific situation of non-profit organizations operating in the specific conditions of Angola, developing country, which is slowly recovering from the consequences of a protracted civil war. The first part gives an overview about the situation in the Czech Republic and other countries of the European Union, and a few selected developing countries. Then follows the approach of specific situation in Angola, including a brief translation of the Angolan accounting legislation. The last part is devoted to the Angolan mission of People in Need.
Klíčová slova: Angola; People in Need; developing countries; public benefit corporations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2013
Datum podání práce: 10. 6. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: