Zend Framework

Thesis title: Zend Framework
Author: Kutišová, Magda
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá srovnáním první a druhé verze PHP frameworku Zend Framework. Zabývá se změnami architektury a funkcionality frameworku, které přinesla jeho druhá verze, vydaná ve stabilním sestavení v září 2012. Na praktickém příkladu ukázkové aplikace tyto změny demonstruje a hodnotí pomocí sady různorodých kritérií. Úvodní část práce charakterizuje a klasifikuje webové frameworky a určuje jejich místo mezi ostatními softwarovými frameworky. V další části se práce zabývá základní charakteristikou a historií Zend Frameworku a zařazuje ho mezi webové frameworky na základě jejich předchozí klasifikace. Praktická část, která tvoří většinu práce, na příkladu ukázkové aplikace demonstruje rozdíly mezi první a druhou verzí Zend Frameworku od instalace a konfigurace frameworku, přes popis jeho architektury, po zhodnocení jeho rychlosti a bezpečnosti.
Keywords: PHP; Model-View-Controller; Zend Framework; webový framework
Thesis title: Zend Framework
Author: Kutišová, Magda
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Oraný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis compares first and second version of the PHP framework Zend Framework. It examines framework architecture and technology changes that were brought about by its second version released stable in September 2012. It demonstrates the changes using a practical example application and evaluates them by a set of diverse criteria. The introductory part of the thesis characterizes and classifies web frameworks and determines their place among other software frameworks. In the subsequent part the thesis looks into fundamental characteristics and history of Zend Framework and puts it into its place among web frameworks based on their previous classification. The practical part, that represents the majority of thesis, demonstrates the differences between the first and the second version of Zend Framework using the example application, starting with framework installation and configuration, describing its architecture and ending with evaluation of its speed and security.
Keywords: web framework; PHP; Zend Framework; Model-View-Controller

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 11. 2012
Date of submission: 6. 5. 2013
Date of defense: 3. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40495/podrobnosti

Files for download

    Last update: