Graduate development trainee programs for students and graduates in certain companies

Thesis title: Graduate development trainee programs for students and graduates in certain companies
Author: Bogdanova, Tatiana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Blahanravau, Yauheni
Thesis language: English
Abstract:
Diploma thesis examines and assesses the process of recruitment, selection and hiring of students and graduates through development and training programs by the example of selected companies. The work consists of two parts - theoretical and practical one. The theoretical part describes types, content and basic properties of graduate recruitment development trainee programs for recent graduates and final year students. Practical part describes the programs and selection process for the programs by examples of international companies such as AB InBev, DHL and L'oreal. In final chapter of practical part there is a comparison of listed programs, author's advices and recommendations acquired during the selection process for development and training programs to listed companies. The work will be completed with author's conclusions.
Keywords: recruitment; trainee programs; personnel management
Thesis title: Vzdělávací a rozvojové programy pro studenty a absolventy vysokých škol
Author: Bogdanova, Tatiana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šikýř, Martin
Opponents: Blahanravau, Yauheni
Thesis language: English
Abstract:
Cílem diplomové práce je prozkoumat, posoudit a porovnat možnosti využití vzdělávacích a rozvojových programů pro studenty a absolventy vysokých škol na příkladu vybraných společností AB InBev, DHL a L'oréal. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje postavení studentů a absolventů vysokých škol na trhu práce a pojetí vzdělávacích a rozvojových programů pro studenty a absolventy vysokých škol. Praktická část analyzuje a porovnává vzdělávací a rozvojové programy ve vybraných společnostech AB InBev, DHL a L'oreal. Zvláštní důraz je v práci kladen na používané metody výběrového řízení pro podobné programy s cílem vymezit a porovnat možnosti, výhody a nevýhody jejich využití, popřípadě na základě zjištěných skutečností a vlastních zkušeností autorky navrhnout opatření k zlepšení procesu výběrového řízení. Diplomová práce je zpracována s využitím odborné literatury, interních dokumentů a vlastních zkušeností autorky.
Keywords: vzdělávací a rozvojové programy; personální práce; výběrové řízení

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 12. 2012
Date of submission: 17. 5. 2013
Date of defense: 5. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41219/podrobnosti

Files for download

    Last update: