Vzdělávací a rozvojové programy pro studenty a absolventy vysokých škol

Název práce: Graduate development trainee programs for students and graduates in certain companies
Autor(ka) práce: Bogdanova, Tatiana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Blahanravau, Yauheni
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diploma thesis examines and assesses the process of recruitment, selection and hiring of students and graduates through development and training programs by the example of selected companies. The work consists of two parts - theoretical and practical one. The theoretical part describes types, content and basic properties of graduate recruitment development trainee programs for recent graduates and final year students. Practical part describes the programs and selection process for the programs by examples of international companies such as AB InBev, DHL and L'oreal. In final chapter of practical part there is a comparison of listed programs, author's advices and recommendations acquired during the selection process for development and training programs to listed companies. The work will be completed with author's conclusions.
Klíčová slova: recruitment; trainee programs; personnel management
Název práce: Vzdělávací a rozvojové programy pro studenty a absolventy vysokých škol
Autor(ka) práce: Bogdanova, Tatiana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Blahanravau, Yauheni
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prozkoumat, posoudit a porovnat možnosti využití vzdělávacích a rozvojových programů pro studenty a absolventy vysokých škol na příkladu vybraných společností AB InBev, DHL a L'oréal. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje postavení studentů a absolventů vysokých škol na trhu práce a pojetí vzdělávacích a rozvojových programů pro studenty a absolventy vysokých škol. Praktická část analyzuje a porovnává vzdělávací a rozvojové programy ve vybraných společnostech AB InBev, DHL a L'oreal. Zvláštní důraz je v práci kladen na používané metody výběrového řízení pro podobné programy s cílem vymezit a porovnat možnosti, výhody a nevýhody jejich využití, popřípadě na základě zjištěných skutečností a vlastních zkušeností autorky navrhnout opatření k zlepšení procesu výběrového řízení. Diplomová práce je zpracována s využitím odborné literatury, interních dokumentů a vlastních zkušeností autorky.
Klíčová slova: vzdělávací a rozvojové programy; personální práce; výběrové řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: