Product placement in the Czech Republic and in Russia

Thesis title: Product placement v České republice a Rusku
Author: Lazouski, Anton
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Stříteský, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo porovnat využití a vnímání reklamní techniky product placement v České republice a v Rusku. Zaměřuje se především na využití této techniky ve filmech a televizních seriálech. V první řadě vymezuje product placement, krátce popisuje jeho historii, měření efektivity a příklady jeho úspěšného a neúspěšného využití. Následně porovnává právní rámec upravující product placement v České republice a Rusku, konkrétní příklady využití product placementu a dostupné údaje z průzkumů veřejného mínění. V praktické části bylo provedeno online dotazníkové šetření mezi 190 českými a 190 ruskými respondenty / diváky. Ze závěrů vyplývá, že mezi ruskými a českými respondenty nejsou velké rozdíly -- ačkoliv čeští více sledují televizi (a domácí seriály) a ruští více chodí do kina. Zdá se však, že ruští respondenti jsou product placementem více ovlivněni ve svém nákupním chováním. Provedený průzkum měl ovšem spíše charakter průzkumné sondy.
Keywords: product placement; dotazníkové šetření; Rusko; brand; Česká republika
Thesis title: Product placement in the Czech Republic and in Russia
Author: Lazouski, Anton
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Stříteský, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this Master's Diploma Thesis was to compare the use and perception of the product placement promotion technique in the Czech Republic and in Russia. It focuses mainly on the use of this technique in films and TV shows. First of all, the term product placement is defined, its history and measuring of its effectivity are described briefly, plus some examples of successful and unsuccessful product placement are presented. Subsequently, the legal framework regulating product placement in the Czech Republic and in Russia is compared, together with examples of the use of product placement and with available data from public opinion polls. The practical part presents the results of an online survey among 190 Czech and 190 Russian respondents / viewers. It appears that there are no great differences -- although Czechs watch TV more (and domestic TV shows), and Russians go to the cinema more. However, it does seem that Russian respondents tend to buy promoted products more often. Still, the survey only had a form of a tentative probe.
Keywords: brand; Russia; product placement; survey; Czech Republic

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2009
Date of submission: 20. 12. 2013
Date of defense: 12. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24811/podrobnosti

Files for download

    Last update: