Web 2.0 technology

Thesis title: Technologie Web 2.0
Author: Demčák, Marek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Gála, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce nahlíží na téma ?Technologie Web 2.0? zejména z pohledu tvůrce internetových stránek. Čtenář je nejprve seznámen s klíčovými principy, které mu pomohou přemýšlet o internetových stránkách v duchu Webu 2.0. Dále je uveden stručný přehled webových technologií na straně prohlížeče a srovnání nejvýznamějších webových technologií na straně serveru. Nejrozsáhlejší část práce se věnuje technologii AJAX a objektu XmlHttpRequest. Veškerá funkcionalita je popsána nejprve v teoretické rovině formou komentované dokumentace. Následuje praktická ukázka tvorby kompletní AJAX aplikace včetně ukládání a načítání dat z databáze. Jsou diskutovány výhody a nevýhody AJAXu. Závěrečná kapitola se dotýká vybraných javascriptových knihoven a frameworků.
Keywords: PHP; XML; JavaScript; XmlHttpRequest; AJAX; Web 2.0
Thesis title: Web 2.0 technology
Author: Demčák, Marek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Gála, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6476/podrobnosti

Files for download

    Last update: