Technologie Web 2.0

Název práce: Technologie Web 2.0
Autor(ka) práce: Demčák, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce nahlíží na téma ?Technologie Web 2.0? zejména z pohledu tvůrce internetových stránek. Čtenář je nejprve seznámen s klíčovými principy, které mu pomohou přemýšlet o internetových stránkách v duchu Webu 2.0. Dále je uveden stručný přehled webových technologií na straně prohlížeče a srovnání nejvýznamějších webových technologií na straně serveru. Nejrozsáhlejší část práce se věnuje technologii AJAX a objektu XmlHttpRequest. Veškerá funkcionalita je popsána nejprve v teoretické rovině formou komentované dokumentace. Následuje praktická ukázka tvorby kompletní AJAX aplikace včetně ukládání a načítání dat z databáze. Jsou diskutovány výhody a nevýhody AJAXu. Závěrečná kapitola se dotýká vybraných javascriptových knihoven a frameworků.
Klíčová slova: PHP; XML; JavaScript; XmlHttpRequest; AJAX; Web 2.0
Název práce: Web 2.0 technology
Autor(ka) práce: Demčák, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6476/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: