Cultural symbols in advertising

Thesis title: Symboly v reklamě
Author: Jelínková, Linda
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Pirožek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výzkumem symboliky v reklamě z pohledu spotřebitelů. Jako nástroje marketingového výzkumu je použito dotazníkového šetření. Ve druhé části je provedena obsahová analýza placené inzerce časopisů National Geographic a Elle. V závěrečné fázi jsou tato dvě šetření navzájem konfrontována a jsou mezi nimi hledány případné souvislosti.
Keywords: obsahová analýza; dotazování; reklama; kulturní symboly
Thesis title: Cultural symbols in advertising
Author: Jelínková, Linda
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Pirožek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 8. 2007
Date of submission: 14. 8. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6488/podrobnosti

Files for download

    Last update: