Symboly v reklamě

Název práce: Symboly v reklamě
Autor(ka) práce: Jelínková, Linda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Pirožek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá výzkumem symboliky v reklamě z pohledu spotřebitelů. Jako nástroje marketingového výzkumu je použito dotazníkového šetření. Ve druhé části je provedena obsahová analýza placené inzerce časopisů National Geographic a Elle. V závěrečné fázi jsou tato dvě šetření navzájem konfrontována a jsou mezi nimi hledány případné souvislosti.
Klíčová slova: obsahová analýza; dotazování; reklama; kulturní symboly
Název práce: Cultural symbols in advertising
Autor(ka) práce: Jelínková, Linda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Pirožek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2007
Datum podání práce: 14. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: