-

Thesis title: Spotřební výdaje na zdraví a vzdělání: Ekonometrické modely a vývoj v rámci zemí OECD 1970-96
Author: Charvátová, Petra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pánková, Václava
Opponents: Čížek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
V oblastech zdraví a vzdělávání dochází k substitučním efektům mezi veřejnými a soukromými výdaji, které bych chtěla prokázat pomocí ekonometrických modelů. Tyto efekty se nejvýrazněji projevují v oblasti zdraví. Z analýz vývoje sledovaných proměnných je zřejmé, že růst výdajů v obou sledovaných oblastech souvisí s ekonomickým rozvojem sledovaných států a tento růst je pozitivní pro prosperitu a podřizuje se racionálnímu chování spotřebitelů. Pro tuto práci byla použita data soukromých výdajů obyvatel 13 zemí OECD za období 1970 - 1994 a data veřejných a soukromých výdajů obyvatel pro 24 států OECD v roce 1996.
Keywords: ekonometrické modely; OECD; vzdělávání; zdraví; výdaje

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6499/podrobnosti

Files for download

    Last update: