Spotřební výdaje na zdraví a vzdělání: Ekonometrické modely a vývoj v rámci zemí OECD 1970-96

Název práce: Spotřební výdaje na zdraví a vzdělání: Ekonometrické modely a vývoj v rámci zemí OECD 1970-96
Autor(ka) práce: Charvátová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pánková, Václava
Oponenti práce: Čížek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V oblastech zdraví a vzdělávání dochází k substitučním efektům mezi veřejnými a soukromými výdaji, které bych chtěla prokázat pomocí ekonometrických modelů. Tyto efekty se nejvýrazněji projevují v oblasti zdraví. Z analýz vývoje sledovaných proměnných je zřejmé, že růst výdajů v obou sledovaných oblastech souvisí s ekonomickým rozvojem sledovaných států a tento růst je pozitivní pro prosperitu a podřizuje se racionálnímu chování spotřebitelů. Pro tuto práci byla použita data soukromých výdajů obyvatel 13 zemí OECD za období 1970 - 1994 a data veřejných a soukromých výdajů obyvatel pro 24 států OECD v roce 1996.
Klíčová slova: ekonometrické modely; OECD; vzdělávání; zdraví; výdaje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6499/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: