-

Thesis title: Výběr nového dodavatele ve firmě INVEST TEL AUTO s.r.o
Author: Hasmanová, Alena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fiala, Petr
Opponents: Nejdl, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je aplikace modelů vícekriteriálního rozhodování na reálný rozhodovací problém ve firmě INVEST TEL AUTO s.r.o. V praktické části je pomocí několika metod vícekriteriálního hodnocení variant nejprve vybrána nejvhodnější automobilová značka, poté je pomocí metod spojitého vícekriteriálního rozhodování navržena skladba první objednávky vozů vybrané automobilové značky.
Keywords: STEM; TOPSIS; WSA; Saatyho matice; automobilový průmysl; vícekriteriální spojité modelování; vícekriteriální hodnocení variant

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6518/podrobnosti

Files for download

    Last update: