-

Thesis title: Využití informací z účetní závěrky ve finanční analýze
Author: Macháčková, Milena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Nováčková, Zdenka
Opponents: Hlaváčková, Stanislava
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o podobě účetní závěrky v ČR a o jejím využití pro vypracování finanční analýzy podniku. Součástí práce je zhodnocení finanční situace společnosti Východočeská plynárenská, a. s. a porovnání české a mezinárodní úpravy účetní závěrky z hlediska dopadů na finanční analýzu.
Keywords: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; finanční analýza; účetní závěrka; účetní uzávěrka

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 8. 2007
Date of submission: 16. 8. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6528/podrobnosti

Files for download

    Last update: