Využití informací z účetní závěrky ve finanční analýze

Název práce: Využití informací z účetní závěrky ve finanční analýze
Autor(ka) práce: Macháčková, Milena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nováčková, Zdenka
Oponenti práce: Hlaváčková, Stanislava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o podobě účetní závěrky v ČR a o jejím využití pro vypracování finanční analýzy podniku. Součástí práce je zhodnocení finanční situace společnosti Východočeská plynárenská, a. s. a porovnání české a mezinárodní úpravy účetní závěrky z hlediska dopadů na finanční analýzu.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; finanční analýza; účetní závěrka; účetní uzávěrka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2007
Datum podání práce: 16. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6528/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: