-

Thesis title: Technická architektura MMORPG
Author: Chaloupka, Vladimír
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svatoš, Oleg
Opponents: Svoboda, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technické architektury MMORPG. Jsou zde vysvětleny základní principy distribuce na technologické úrovni a možnosti jejich následné implementace na modelový svět. V první části je vysvětlený pojem architektura v IS/ICT a její technologická větev. Následuje popis řešeného problému a nástin základních aspektů, na které je nutné se při tvorbě systému zaměřit, popsání principu distribuce a stručný popis dvou způsobů, které jsou momentálně při tvorbě MMORPG nejvyužívanějšími. Jedná se o cluster computing a grid computing. V následující kapitole jsou detailněji rozepsány rozdílné přístupy ke clusterování, které řeší základní podmínky pro chod serveru. Další část stručně popisuje serverové operační systémy a databázové servery. Hlavní kapitola práce rozvrstvuje architekturu na jednotlivé vrstvy dle jejich funkcionality. Jsou zde představeny dva modely a to dle způsobu řízení pohybu vesmírných těles ve virtuálním světě. Poté následuje návrh rozdělení serverů dle logiky, rozdělení databází na herní a charakterovou a návrh způsobu vlastní distribuce. Závěrem jsou srovnány představené hierarchické modely a možnosti technologické distribuce z nichž je doporučen model s centrálně řízeným pohybem těles naimplementovaný na jeden cluster s připojenými periferními servery.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6530/podrobnosti

Files for download

    Last update: