-

Thesis title: Systém pro řešení úloh celočíselného programování v prostředí MS Excel
Author: Škarvan, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jablonský, Josef
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nejznámějšími úlohami celočíselného programování a typickými úlohami z teorie grafů. Zahrnuje formulace matematických modelů, pojednává o metodách řešení těchto úloh a uvádí přehled v současné době nejpoužívanějšího software určeného k jejich optimalizaci. Těžiště práce spočívá v aplikaci vytvořené v prostředí MS Excel a napojené na optimalizační prostředí systému MPL for Windows. Tento celek umožňuje řešit typové celočíselné úlohy a představuje praktickou ukázku způsobu vnoření matematických modelů do vlastních aplikací.
Keywords: optimalizační systémy; celočíselné programování; modelovací jazyk

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2007
Date of submission: 1. 1. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6532/podrobnosti

Files for download

    Last update: