Systém pro řešení úloh celočíselného programování v prostředí MS Excel

Název práce: Systém pro řešení úloh celočíselného programování v prostředí MS Excel
Autor(ka) práce: Škarvan, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá nejznámějšími úlohami celočíselného programování a typickými úlohami z teorie grafů. Zahrnuje formulace matematických modelů, pojednává o metodách řešení těchto úloh a uvádí přehled v současné době nejpoužívanějšího software určeného k jejich optimalizaci. Těžiště práce spočívá v aplikaci vytvořené v prostředí MS Excel a napojené na optimalizační prostředí systému MPL for Windows. Tento celek umožňuje řešit typové celočíselné úlohy a představuje praktickou ukázku způsobu vnoření matematických modelů do vlastních aplikací.
Klíčová slova: optimalizační systémy; celočíselné programování; modelovací jazyk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6532/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: