Employment of Convicts Serving Sentences in Mírov Prison

Thesis title: Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu ve věznici Mírov
Author: Chomová, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kaczor, Pavel
Opponents: Lang, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje problematiku zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu, a to konkrétně ve Věznici Mírov v regionu Mohelnicko. Práce popisuje možnosti zaměstnávání odsouzených v oborech truhlářství, obráběčství, zámečnictví či opravy a instalace elektronických přístrojů. Dále popisuje jejich ohodnocení, to znamená nejen jejich základní mzdu, ale také odměnu navíc a strhávání povinných poplatků. V práci je také zahrnuta délka pracovní doby či pracovní podmínky, které jsou silně ovlivněny především zákonem a zároveň také zaměstnaností v daném regionu.
Keywords: práce; odsouzení; zaměstnávání; odměna
Thesis title: Employment of Convicts Serving Sentences in Mírov Prison
Author: Chomová, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kaczor, Pavel
Opponents: Lang, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the issue of employing convicts in prison, specifically in Mírov in the region Mohelnicko. The thesis describes the possibilities of employing convicts in the fields of carpentry, machining, metalworking, repairing and installation of electronic devices. It also describes their evaluation, it is not only their basic salary, but also pay extra entrainment and mandatory fees. The work also included working hours or working conditions which are strongly influenced primarily by law while also employment in the region.
Keywords: work; condemnation; remuneration; employment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management of the Public Sector

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 3. 2012
Date of submission: 30. 6. 2013
Date of defense: 6. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36727/podrobnosti

Files for download

    Last update: