Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu ve věznici Mírov

Název práce: Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu ve věznici Mírov
Autor(ka) práce: Chomová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Lang, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje problematiku zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu, a to konkrétně ve Věznici Mírov v regionu Mohelnicko. Práce popisuje možnosti zaměstnávání odsouzených v oborech truhlářství, obráběčství, zámečnictví či opravy a instalace elektronických přístrojů. Dále popisuje jejich ohodnocení, to znamená nejen jejich základní mzdu, ale také odměnu navíc a strhávání povinných poplatků. V práci je také zahrnuta délka pracovní doby či pracovní podmínky, které jsou silně ovlivněny především zákonem a zároveň také zaměstnaností v daném regionu.
Klíčová slova: práce; odsouzení; zaměstnávání; odměna
Název práce: Employment of Convicts Serving Sentences in Mírov Prison
Autor(ka) práce: Chomová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Lang, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes the issue of employing convicts in prison, specifically in Mírov in the region Mohelnicko. The thesis describes the possibilities of employing convicts in the fields of carpentry, machining, metalworking, repairing and installation of electronic devices. It also describes their evaluation, it is not only their basic salary, but also pay extra entrainment and mandatory fees. The work also included working hours or working conditions which are strongly influenced primarily by law while also employment in the region.
Klíčová slova: work; condemnation; remuneration; employment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 6. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36727/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: