Analyses of IS/ICT market

Thesis title: Analýza trhu IS/ICT
Author: Kashapov, Artur
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Benáčanová, Helena
Opponents: Koubský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o problematice trhu IS/ICT, zejména se soustředí na analýzu aktuální situace. První část práce je věnována lehkému pohledu do minulosti a posléze je trhu IS/ICT již analyzován z pohledu faktorů a subjektů trhu. Následující část práce se soustředí na analýzu struktury firem realizujících svou činnost na trhu IS/ICT. Poslední část práce nahlíží do možného vývoje trhu a pokouší se o predikci vývoje, přičemž za klíčové trendy budoucnosti jsou spatřovány dynamické síťové služby, týmová spolupráce, mobilní podnikání, bezpečnost a v neposlední řadě i green computing pro trvale udržitelný rozvoj.
Keywords: informační a komunikační technologie; faktory a subjekty trhu IS/ICT; změny IS/ICT; klíčové trendy IS/ICT; Informační systém
Thesis title: Analyses of IS/ICT market
Author: Kashapov, Artur
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Benáčanová, Helena
Opponents: Koubský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the issue of market IS / ICT, particularly focusing on the analysis of the current situation. The first part is devoted to a slight look into the past and then the market IS / ICT has been analyzed in terms of factors and market actors. The following part of the paper focuses on the analysis of the structure of firms implementing its activities in the market IS / ICT. The last part of the paper explores the potential market developments and tries to predict the development and the key trends for the future are seen dynamic network services, teamwork, mobile enterprise, security, and last but not least, green computing for sustainable development.
Keywords: market factors IS/ICT; Information system; changes in IS/ICT; information and communication technology; key trends IS/ICT

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 2. 2013
Date of submission: 25. 6. 2013
Date of defense: 29. 8. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41440/podrobnosti

Files for download

    Last update: