Analýza trhu IS/ICT

Název práce: Analýza trhu IS/ICT
Autor(ka) práce: Kashapov, Artur
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Benáčanová, Helena
Oponenti práce: Koubský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o problematice trhu IS/ICT, zejména se soustředí na analýzu aktuální situace. První část práce je věnována lehkému pohledu do minulosti a posléze je trhu IS/ICT již analyzován z pohledu faktorů a subjektů trhu. Následující část práce se soustředí na analýzu struktury firem realizujících svou činnost na trhu IS/ICT. Poslední část práce nahlíží do možného vývoje trhu a pokouší se o predikci vývoje, přičemž za klíčové trendy budoucnosti jsou spatřovány dynamické síťové služby, týmová spolupráce, mobilní podnikání, bezpečnost a v neposlední řadě i green computing pro trvale udržitelný rozvoj.
Klíčová slova: informační a komunikační technologie; faktory a subjekty trhu IS/ICT; změny IS/ICT; klíčové trendy IS/ICT; Informační systém
Název práce: Analyses of IS/ICT market
Autor(ka) práce: Kashapov, Artur
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Benáčanová, Helena
Oponenti práce: Koubský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of market IS / ICT, particularly focusing on the analysis of the current situation. The first part is devoted to a slight look into the past and then the market IS / ICT has been analyzed in terms of factors and market actors. The following part of the paper focuses on the analysis of the structure of firms implementing its activities in the market IS / ICT. The last part of the paper explores the potential market developments and tries to predict the development and the key trends for the future are seen dynamic network services, teamwork, mobile enterprise, security, and last but not least, green computing for sustainable development.
Klíčová slova: market factors IS/ICT; Information system; changes in IS/ICT; information and communication technology; key trends IS/ICT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2013
Datum podání práce: 25. 6. 2013
Datum obhajoby: 29. 8. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41440/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: