-

Thesis title: Zefektivnění prodeje SW produktů prostřednictvím Internetu
Author: Ovesný, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kunstová, Renáta
Opponents: Raška, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této práce je zefektivnění prodeje softwarových produktů prostřednictvím internetu. Celá práce je vztažena na konkrétní firmu, která má v této oblasti problémy. Cílem je firmě pomoci formou návrhů možných změn, které povedou ke zefektivnění prodeje jejích softwarových produktů. V první části práce je nastíněna problematika elektronického obchodování a internet marketingu. Zahrnuje definici těchto pojmů a zabývá se používanými metodami. Nechybí zde vysvětlení pojmů internetová reklama, email marketing, optimalizace pro vyhledávače a další. Další části práce se zabývají již samotnou firmou. Analyzují a hodnotí její současný stav. Nachází se zde porovnání webových stránek s konkurencí a s webem společnosti, která patří mezi nejznámější internetové prodejce. V poslední části jsou uvedeny návrhy a nápady, které by měly firmě zajistit zlepšení prodeje prostřednictvím internetu.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6542/podrobnosti

Files for download

    Last update: